Şənlik mərasimlərinə nəzarət tədbirləri davam edir

ictimai.tv/
ictimaitv.o...
itv.az/

Şərh 

    İrəli